Gáliková Monika - 0908 423 811 * Rezervácia Kurtov - 0907 592 019 galikova@oukeytenis.sk