| REZERVÁCIA KURTOV - 0907 592 019 | TENISOVÁ ŠKOLA - 0908 423 811 | galikova@oukeytenis.sk

Tenis pre deti (skupina 4-6 detí)

Tréning 2x do týždňa – 75€/mesačne

*cena zahŕňa prenájom kurtu/haly

Tréning 1x do týždňa – 40€/mesačne

*cena zahŕňa prenájom kurtu/haly

Súťažný tenis

Individuálny tréning, pevný termín – 20€/hod/osoba

Tréning vo dvojici – 10€/hod/osoba

Tréning v trojici – 8€/hod/osoba

Tréning vo štvorici – 6€/hod/osoba

*cena nezahŕňa prenájom kurtu/haly

Tenis pre deti - samostatná skupina

Individuálny tréning, pevný termín – 20€/hod/osoba

Tréning vo dvojici – 10€/hod/osoba

Tréning v trojici – 8€/hod/osoba

Tréning vo štvorici – 6€/hod/osoba

*cena nezahŕňa prenájom kurtu/haly 

Tenis pre dospelých

Individuálny tréning, pevný čas – 20€/hod

Individuálny tréning, flexibilný čas – 25€/hod

*cena nezahŕňa prenájom kurtu/haly

*Všetky poplatky sú vo forme členských príspevkov.