Podmienky-Oukeytenis

Prihláška-Oukeytenis

Do kurzov bude dieťa zaradené až po prijatí vyplnenej a podpísanej prihlášky a pravidiel. Dokumenty môžem osobne odovzdať trénerke alebo ich môžem poslať  na e-mail galikova@oukeytenis.sk