Tenis pre deti

Tenis pre deti sa zameriava na nácvik a zdokonaľovanie základných herných a lokomočných činností tým najefektívnejším možným prostriedkom, a to HROU a SÚŤAŽIVOSŤOU. Tréningy sú tvorené tak, aby deti zaujali, zabavili a vždy sa s úsmevom vrátili. Našim cieľom je nielenže deti naučiť základným tenisovým úderom a lokomočným činnostiam, ale aj naviesť dieťa k zdravému životnému štýlu prostredníctvom kompenzácie nedostatku pohybu ako prevencie voči civilizačným chorobám, naučenie správnemu držaniu tela a životospráve. Tréningami deti nacvičujú a zdokonaľujú tenisovú technickú pripravenosť a z časti taktickú a kondičnú. Trénujeme 2x do týždňa v skupinkách 4-7 detí.

Súťažný tenis

Súťažný tenis sa špecializuje na hráčov a hráčky, ktorí majú záujem o tenis na profesionálnej úrovni. Pracujeme s hráčmi na zvyšovaní ich herného výkonu, preto sa v tréningovom procese zameriavame na jeho základné zložky, a to: technickú, taktickú, kondičnú a psychologickú pripravenosť. Hráčom pripravujeme podľa záujmu tréningové a súťažné plány v podobe makrocyklov, mezocyklov a mikrocyklov, ktoré aj reálne na kurte plníme. Pri tvorbe vychádzame z potrieb hráčov a ich aktuálnej výkonnosti. Absolvovaním plánu si hráč uvedomí, čo všetko natrénoval počas uplynulého obdobia. Uvedomovanie si svojho procesu a progresu prispieva k dôvere vo vlastné schopnosti, zručnosti a zvyšovanie sebavedomia v zápase.

Tenis pre školy a škôlky

Oukey Tenis spolupracuje so súkromnými a štátnymi škôlkami a školami. Výhodou  je, že deti absolvujú tréning ešte počas pobytu v škôlke, škole. Odvoz a dovoz na tréning a z tréningu zabezpečujeme my. Cieľom je naučiť deti správnym základom tenisovej techniky, predpripraviť na zdokonaľovanie techniky rôznymi lokomočnými činnosťami a zvýšiť ich pohybovú gramotnosť prostredníctvom pohybových hier a súťaží. Trénujeme podľa záujmu škôlky, školy spravidla 1x do týždňa v skupinkách 4-7 detí.

Tenis pre dospelých

Tenis pre dospelých je určený nielen pre tých, ktorí sa chcú naučiť hrať, ale aj pre tých, ktorí už hrať tenis vedia, ale chcú sa v ňom zdokonaliť. Začiatočníkov naučíme základným herným činnostiam – forhend, bekhend, podanie, volej a lokomočným činnostiam – pohyb po dvorci. S pokročilými budeme pracovať na taktických kombináciách tak, aby ste toho kolegu už konečne porazili, prípadne sa posunuli v amatérskom rebríčku o nejaké to miesto vyššie. Vychádzame vždy z Vašej potreby a výkonnosti.