Tenisové podanie je  základný úder, ktorým uvádzame loptu do hry. Práve z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, mať vynikajúci servis. V nasledujúcom článku sa dozvieš, ako nato.

Servis v modernom tenise patrí k prostriedkom útočnej hry. Pri vysokej technike ale taktiež taktike, prináša hráčovi obrovské výhody v podobe stáleho tlaku, možnosť získania priameho bodu alebo účinnú prípravu na konečný úder. Servis je jediná herná činnosť v tenise, ktorou neodpovedáme na úder od súpera. Servujúci zaujíma základné postavenie, ktoré je uvoľnené, trup je vzpriamený, váha na oboch dolných končatinách. Hráč si nadhadzuje loptičku podľa uváženia a vo svojom vlastnom rytme. Kľúčom k dobrému podaniu je správny nadhod a úder v optimálnom bode. Lopta by mala byť nadhodená tak, že v prípade neodohrania podania, padne pred hráča. Musí byť nadhodená dostatočne vysoko nad úroveň vystretej paže s raketou. Pred udretím lopty sa hráč dostáva do úderového postavenia flexiou v kolenných kĺboch a následnou explozívnou extenziou, čo spôsobuje, že hráč opúšťa povrch dvorca a vytvára vhodné podmienky na zrýchlenie rakety. Následným skokom dopredu prenesie váhu tela do loptičky. Dôležitá je tu správna koordinácia jednotlivých častí pohybov.

Poznáme: priame podanie, podanie s bočnou rotáciou a podanie s kombinovanou rotáciou, ktoré sa skladajú z nasledujúcich fáz:

  • náprah a nadhod,
  • slučka podania,
  • zásah lopty,
  • dokončenie úderu.

 

Tenisové podanie – 3 tipy, ako na servis

Pred podaním si treba „vyčistiť hlavu“ – zabudnúť na predchádzajúcu výmenu a sústrediť sa na tú nadchádzajúcu. Nato slúži pauza, keď si hráč párkrát buchne loptičkou o zem. Počas tejto pauzy si povie, kam chce servis umiestniť (von z kurtu, na telo súpera alebo k stredovej čiare) a aký typ podania použije (priame, s bočnou rotáciou alebo s kombinovanou).

  1. Pred podaním si treba „vyčistiť hlavu“ – zabudnúť na predchádzajúcu výmenu a sústrediť sa na tú nadchádzajúcu. Nato slúži pauza, keď si hráč párkrát buchne loptičkou o zem. Počas tejto pauzy si povie, kam chce servis umiestniť (von z kurtu, na telo súpera alebo k stredovej čiare) a aký typ podania použije (priame, s bočnou rotáciou alebo s kombinovanou).
  2. Celé podanie závisí od správneho nadhodu. V prípade priameho podania si hráč vyhadzuje loptu pred seba (ak by sme loptu nechali padnúť, padla by približne do vzdialenosti vystretej paže). V prípade rotovaného podania si hráč nadhadzuje nad seba (ak by sme loptu nechali padnúť, padne priamo na nás alebo tesne za nás). Nadhadzujúca paža ukazuje na loptičku až do momentu zásahu lopty. Nadhod si môžme jednoducho natrénovať aj bez nutnosti byť na dvorci, a to tak, že na strop miestnosti si prilepíme značku, postavíme sa pod ňu a triafame cieľ. Je však potrebné nadhod trénovať s raketou a imitáciou náprahu, pretože nadhodom prechádzame plynulo do náprahovej fázy. Náprahová fáza musí byť uvoľnená, preto je dobré viesť náprah spodným oblúkom (ak by sme na začiatku podania pažu s raketou zdvihli čo najvyššie a pustili uvoľnenú pažu, hrajúca paža sa sama nenásilne dostatne do slučky). Náprahová fáza končí pokrčením v kolenných kĺboch, lakeť hrajúcej paže mieri mierne nadol, aby sme vytvorili rovinu s nadhadzujúcou pažou a uhol v lakti hrajúcej paže je ostrý. Raketu držím nad zápästím.

 Tenisové podanie - 3 tipy, ako na servis

  1. Slučka podania začína pustením rakety pod zápästie, explozívnym vystretím z kolien, vystieraním hrajúcej paže a zápästia do lopty.  Loptu zasahujem čo najvyššie a hornou časťou rakety. Čo najvyššie neznamená, že loptu si vyhodím čo najvyššie, ale zasiahnem v čo najvyššom bode. Skúsenejší hráči vo výskoku. Po zásahu lopty dokročím, prípadne skúsenejší doskočia vpred do kurtu. Dokončenie úderu nebrzdím, ale snažím sa viesť pohyb s raketou vpred a pohyb uvoľnene dokončím pred prednou nohou.

Časté chyby:

Pri nadhode naháňam loptičku – ak sa musím pohnúť za loptou ešte pred zásahom lopty raketou, ide o nesprávny nadhod. V takomto prípade treba nadhod zopakovať.

Padnutý lakeť v náprahu – lakeť musí byť vo výške ramena.

Pokrčená hrajúca paža v momente zásahu – nevyužitá energia – predstavím si páku, čím som ďalej, tým väčšiu rýchlosť môžem vyvinúť.

Brzdenie pohybu po zásahu lopty – loptu na moment vediem po rakete, preto ak začnem brzdiť doznievanie úderu, stratím určitú časť energie. Dokončujem úder uvoľnením paže, vediem len smer pohybu –  pred prednú nohu.

Ak chceš zlepšiť svoju techniku podania, skús zapracovať tieto odporúčania do tvojho tréningu. Servis je jeden z koordinačne najnáročnejších úderov, preto ti to nepôjde hneď, avšak vytrvalým opakovaním sa budeš zlepšovať. Len so správnou technikou dosiahneš svoj maximálny rýchlostný potenciál. Správna technika podania je prevenciou voči zraneniu. Ak to budeš triafať tak, ako ti to príde pod ruku, môžeš si privodiť zranenie alebo ho spôsobiť niekomu inému (aj podanie nepôjde tam, kam chceš).